חוזה בין חברה " אטלנטידה " מספר עוסק 321889925 ללקוח

____________ :שם

____________ .שם משפ

ת.ז______________פלפון_______________מאיל_________________

1.חברת " אטלנטידה " מתחייבת לספק ללקוח שירותים הבאים :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


כתובת האירועה : __________________________________________
2.הלקוח מתחייב למקדמה של _______________
סכום הכללי של העסקה ______________________
את יתרת הסכום  הלקוח מתחייב לשלם ביום קבלת שירות  עד 12 בלילה . אחרת , בית משפט תחייב לקוח לקנס שווה לסכום הנותר של העסקה בתוספת 10% עבור כל יום של עיכוב  + תוספת עלויות המשפט .
מקום וזמן של אירוע
3.1. הלקוח חייב  לציין את  הזמן והמקום  המדויקים  של האירועה   , במקרה של  הזמן והמקום לא מדויקים  הלקוח  מתחייב לשלם  את הסכום  המלא של  העסקה .
3.2. במקרה של שינוי  זמן או מקום של האירועה הלקוח מתחייב ליידע את נציג החברה  שאיתו היתה נסגרה העסקה  לפחות 3 ימים לפני האירועה .
3.3. במקרה של שינוי בזמן או במקום של האירועה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום העסקה , או לבטל  את העסקה ללא החזרת מקדמה .
3.4. במקרה של ביטול שירותים , החברה אינה מחזירה את המקדמה .
תנאי עבודה
4.1. הלקוח מתחייב לספק לעובדים חדר הלבשה .
4.2. זמן העבודה של צוות רקדניות \ רקדנים מ______________ עד _______________
שעות נוספות בתשלום נוסף .
שם של נציג החברה __________________________________________ חתימה______________________
שם של הלקוח ______________________________________________ חתימה_____________________
תאריך _____________________________